Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.sidalex.ro .

In acord  cu Regulamentul  (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016” sau “GDPR”, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei, ne angajam sa luam toate masurile necesare pentru a asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica regulat aceasta Politica de Confidentialitate, cu privire la  modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau pentru orice schimbare a cerintelor legale. Pentru a fi la curent cu orice modificare adusa acestei Politici de Confidentialitate, va rugam sa accesati periodic aceasta sectiune.

Despre noi și cum ne puteți contacta

 Sidalex este denumirea comercială al S.C. Sidalex Industrial S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Ploiesti, strada Traian, nr. 68 cu număr de ordine în Registrul Comerțului J29/545/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO13959826 (în continuare “Sidalex” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât sa aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Când alegeti sa ne contactati prin formularul de contact de pe pagina contact , ne transmiteți: adresa de e-mail si mesajul dvs.;

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Sidalex poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, precum si către terțe persoane sau entități care sprijină Sidalex în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

 Nu stocăm datele dvs. cu caracter personal decât pe perioada colaborării.

 Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected].